O našom podniku

Vznikli sme keď sa niečo isto dialo.